Cable fotovoltaic

  • Cable fotovoltaic amb cable de bateria d'emmagatzematge d'energia

    Cable fotovoltaic amb cable de bateria d'emmagatzematge d'energia

    El cable fotovoltaic és un cable reticulat de feix d'electrons amb una temperatura nominal de 120 °C.És un material reticulat per radiació amb una alta resistència mecànica.El procés de reticulació canvia l'estructura química del polímer i el material termoplàstic fusible es converteix en un material elastomèric infusible.La radiació de reticulació millora significativament les propietats tèrmiques, mecàniques i químiques de l'aïllament del cable, que pot suportar condicions dures en els equips corresponents.Entorn meteorològic, suporta els xocs mecànics.D'acord amb l'estàndard internacional IEC216, la vida útil dels nostres cables fotovoltaics a l'aire lliure és 8 vegades la dels cables de goma i 32 vegades la dels cables de PVC.Aquests cables i conjunts no només tenen la millor resistència a la intempèrie, la resistència als raigs UV i la resistència a l'ozó, sinó que també poden suportar un rang més ampli de canvis de temperatura de -40 °C a 125 °C.