El nostre equip

Equip de vendes

La mitjana d'edat del nostre equip de vendes és d'entre 30 i 40 anys.Tots ells tenen almenys 8 anys d'experiència en la indústria d'habitatges mòbils i materials de construcció auxiliars.Podem parlar tant en anglès com en espanyol, i la nostra resposta eficient i actitud de complir les promeses ens ajuden a aconseguir un gran grup de clients i socis a llarg termini.

Equip de suport empresarial

El nostre equip de suport empresarial pot oferir una oferta completa i competitiva a temps.Tenen experiència en polítiques d'exportació i importació i són capaços de fer front a documents complicats requerits en diferents països i regions.Som membres VIP de l'empresa naviliera CMA i podem enviar a qualsevol lloc amb una oferta competitiva.

Tècnics

El nostre equip tècnic està implicat en la indústria d'habitatges mòbils i d'estructures lleugeres d'acer durant més de 10 anys.Poden proporcionar un disseny complet a partir d'una idea d'una manera eficient.Podem oferir la nostra proposta per a projectes complicats i urgents segons el requisit del client.

Equip del projecte

Un equip amb gestió de projectes i gestió in situ és el nostre orgull.El nostre equip de projectes està familiaritzat amb la política de diferents països en la construcció d'instal·lacions temporals i d'obra civil, la qual cosa pot garantir que el projecte es pugui tenir en ordre i amb èxit.

Equip de contractació

Tenim una cadena de subministrament especialitzada entre totes les regions xineses.Estem comprant directament de fàbriques qualificades i tot el material subministrat per nosaltres es pot garantir fins que es posa en ús.